Noodzaak: financieel advies in het sociaal plan!


Een reorganisatie in een bedrijf zet het leven van een werknemer die boventallig wordt op zijn kop. Jebelangrijkste vraag: hoe wordt je financiële toekomst? Your Financials heeft al veel klanten inzicht en advies kunnen geven. Advieskosten kunnen een drempel zijn. Al werken we nog zo efficiënt, gratis is het niet en mensen met het vooruitzicht dat hun inkomen flink vermindert zijn -begrijpelijk- voorzichtig met geld uitgeven. Gevolg is dat sommigen lijken op het spreekwoordelijk konijn dat de koplampen in kijkt. Dat verdienen ze naar onze mening niet.

Sommige werknemers kunnen terugvallen op een sociaal plan. Dat is een overeenkomst tussen werkgevers en vakorganisaties die de personele gevolgen van een reorganisatie regelt. Veel van de spelregels in een sociaal plan zijn gericht om de werknemer bij de huidige werkgever van werk naar werk te helpen. Als dat niet lukt zijn er instrumenten om dat ergens anders te doen. Die focus is begrijpelijk.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert aangemelde sociale plannen. In het overzicht van 9 januari 2019 staan 1.093 sociale plannen uit de afgelopen 10 jaar. Als we aannemen dat die met een einddatum in 2018 misschien nog verlengd worden zijn er 97 over; de rest is inmiddels vervallen. Dat nog zo’n klein percentage resteert komt ook door de herstelde economie, maar dat kan veranderen.

In een sociaal plan geeft een werkgever een visitekaartje voor verantwoordelijk ondernemen. Dus naast vergoedingen voor outplacement en opleiding komen (vaak wat bescheiden) regelingen voor om de werknemer in staat te stellen diens juridische positie versus het voorstel van de werkgever onafhankelijk te laten beoordelen of zelfs financieel inzicht te laten verstrekken. Als u nu denkt dat het geregeld is: van de “actuele” sociale plannen hebben er 28 een vergoeding voor juridisch advies en 18 voor financieel advies. Dat is gewoon niet goed genoeg.

Financieel advies is geen luxe als het vooruitzicht is dat je inkomen keldert doordat je een uitkering krijgt. Van een gemiddelde werknemer kun je niet verwachten dat alle relevante financiële regelingen (WW, IOW, IOAW, pensioen, etc) in hun samenhang bekend zijn.

Beste werkgevers en vakbeweging: zorg dat €1.000 plus BTW beschikbaar komt voor essentieel financieel advies!

Leiden/Laren 24 januari 2019

6 keer bekeken
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233