WAT DOEN WE VOOR JOU ALS ONDERNEMER?

Expertise. Netwerk. Out of the box.

Je kunt bij ons terecht voor jouw onafhankelijke, persoonlijke en relevante financieel plan, op maat gesneden advies voor je hypotheek, voor je ondernemerspensioen, collectief pensioen en hoe financieel om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen als arbeidsongeschiktheid.

FINANCIËLE PLANNING

In een financiële planning voor ondernemers wordt allereerst gekeken naar je huidige financiële situatie. Het geeft je inzicht en overzicht van alle aspecten in uw financiën. Een belangrijk, zo niet het belangrijkste aspect hierbij zijn jouw persoonlijke wensen.

 

Belangrijke vraagstukken

 • Hoe sta ik ervoor als ik mijn bedrijf beëindig?

 • Hoe sta ik ervoor als ik mijn bedrijf verkoop?

 • Wat zijn de gevolgen als ik mijn bedrijf verkoop of schenk aan mijn kinderen?

 • Welk inkomen heeft mijn partner na mijn overlijden?

 • Wat is mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?

In een financiële planning voor ondernemers worden zowel de privé als zakelijke situatie bekeken. Grote beslissingen die van invloed kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld de wens om een andere woning te kopen, grote uitgaven te doen of minder te gaan werken.

Hierna volgt het advies over hoe je jouw financiën zodanig kunt aanpassen dat de wensen zo veel mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

 

Indien er nieuwe producten moeten worden afgesloten, kunnen wij dit vaak voor u bemiddelen zonder dat onze objectiviteit in het geding komt. Een alternatief is dat wij een second opinion geven over voorstellen die je van aanbieders ontvangt.

Persoonlijke financiële planning voor ondernemers van Your Financials geeft inzicht in de situatie bij bedrijfsbeëindiging, pensioen, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

ONAFHANKELIJK HYPOTHEEKADVIES

Onafhankelijk hypotheekadvies bij je eerste huis of juist het laatste? De vraag naar informatie en advies bij de aankoop van uw eerste huis zal verschillen met de vraag naar informatie en advies bij de aankoop van je derde of laatste huis. Met een onafhankelijk hypotheekadvies van de financieel planners bij Your Financials ben je verzekerd van een gepast advies toegespitst op uw persoonlijke situatie. 

Bij wie kun je terecht wanneer je op zoek bent naar echt onafhankelijk hypotheekadvies? Veel banken en verzekeraars zullen je alleen hun eigen producten aanbieden en kunnen dan per definitie dus geen echt onafhankelijk hypotheekadvies geven. Hetzelfde geldt voor grote verzekeraars en internet hypotheekverstrekkers. Sommige hypotheekverstrekkers hebben nu een specifiek aanbod voor ondernemers. Onze adviseurs kennen de weg en kunnen daarmee waarde toevoegen door privé en bedrijf niet te snel door elkaar te laten lopen. Dat is ook belangrijk uit oogpunt van continuïteit van je bedrijf en voor je gezin.

Een lage maandlast of hypotheekrente is natuurlijk belangrijk. Maar heb je ook wel eens stilgestaan bij onderstaande vragen?

 • Is er een mogelijkheid om vervroegd af te lossen?

 • Betaal je een boete bij verkoop van de woning?

 • Krijg je nu korting op de rente en wordt je bij renteverlenging gestraft omdat je geen nieuwe klant bent?

 • Kun je de hypotheek later nog verhogen zonder kosten?

 • Hoe betrouwbaar is je geldverstrekker?

 • Wat gebeurt er wanneer je arbeidsongeschikt wordt en je bedrijf moet verkopen of staken?

 • Kunnen je partner en/of kinderen nog wel in het huis blijven wonen als je onverhoopt overlijdt? En als je je bedrijf verkoopt?

En zo zijn er nog vele punten die de waarde bepalen van het advies dat je krijgt.

ONDERNEMERSPENSIOEN

Voor werknemers is de pensioenregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Voorzieningen voor de oude dag en voor nabestaanden zijn voor ondernemers van een heel andere orde.

Als je zelfstandig ondernemer bent, misschien ben je ZZP-er of freelancer, kun je niet op de wijze waarop een werknemer dat kan pensioen opbouwen. Je zult je goed moeten verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden bij pensioen voor ondernemers. Maar vooral in welke regeling het beste bij jou en je onderneming past.

 

Veel voorkomende vragen

 • Als mijn accountant zegt dat hij al gezorgd heeft voor een oudedagsregeling, wat houdt dat dan in?

 • En wat heeft de hoogte van het ondernemingsvermogen te maken met de oudedagsreserve?

 • Mijn onderneming is mijn pensioen, maar hoeveel moet de onderneming dan opbrengen?

 • Kan ik leven van de huuropbrengst van mijn voormalige bedrijfspand?

 • Als ik kom te overlijden, kunnen mijn nabestaanden dan nog in hun levensonderhoud voorzien?

 • Welk financieel product moet ik voor mijn oudedagsvoorziening afsluiten?

 • Wat zijn de fiscale consequenties van de diverse regelingen?

 • Welke maatregelen kan ik nog nemen met mijn pensioen in eigen beheer binnen mijn B.V.?

Uw onderneming is geen statisch geheel en een pensioen voor ondernemers ook niet. Daarom zal de specialist van Your Financials deze, samen met jou of je accountant, bewaken. Dan kun je tijdig bijsturen, mocht dat nodig zijn. Wanneer je meer wilt weten over het pensioen voor ondernemers raadpleeg dan de financieel planners van Your Financials.

COLLECTIEF PENSIOEN

Het collectief pensioen binnen je bedrijf is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en de laatste tijd steeds vaker in het nieuws. Dekkingsgraden, pensioenakkoord, financierbaarheid, allemaal termen uit het nieuws die van invloed zijn op pensioen. Ook op het pensioen van jouw werknemers.

Het spreekt voor zich om je op dit onderwerp te laten ondersteunen door een echt onafhankelijke pensioenspecialist. Your Financials richt zich op de brede advisering rondom het collectief pensioen en de regelingen die hierbij komen kijken. Of het nu gaat over het adviseren van een nieuwe pensioenregeling, het moderniseren van een bestaande regeling, de introductie van een Premie Pensioeninstelling (PPI) of de communicatie richting medewerkers: de pensioenspecialisten van Your Financials kunnen u in al deze facetten ondersteunen.

De dienstverlening van Your Financials kenmerkt zich door op maat gesneden advisering, bijvoorbeeld:

 • Ontwerpen/aanmeten van een collectief pensioen

 • Begeleiding bij verlenging van pensioenregelingen

 • Moderniseren pensioenregelingen

 • Ondersteuning ondernemingsraad

 • Second opinion geven op pensioenregelingen c.q. pensioenvoorstellen

 • Premie prognoseberekeningen

 • Inrichten en uitvoeren van communicatieplan naar werknemers en ondernemingsraden

 • Weergave toekomstige kostenontwikkeling

 • Uitonderhandelen kosten pensioenverzekeraar

 • Begeleiding bij overname, fusie of liquidatie van een onderneming Verzorgen van opleidingen

 • Personeelsleden informeren over hoe een oudedagsvoorziening kan worden opgebouwd indien geen collectieve pensioenregeling van toepassing is.

Bij Your Financials ben je verzekerd van een onafhankelijk advies over je collectief pensioen en haal je alle expertise in huis die je nodig hebt.

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Zeker voor ondernemers zijn de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid enorm. Hoe groot deze zijn hangt af van je persoonlijke situatie. Het is dus belangrijk om de risico’s in kaart te brengen zodat je kunt zien wat er gebeurt wanneer je onverhoopt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Hiervoor is een goede inventarisatie van uw huidige en toekomstige financiële positie noodzakelijk.

Wist je dat jaarlijks één op de tien ondernemers te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid? Als je als DGA, ondernemer of ZZP-er arbeidsongeschikt wordt, gaat de overheid ervan uit dat je je eigen zaken hebt geregeld en is er dus geen vangnet voor deze beroepsgroep. Speciaal voor hen is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je door arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk moet stoppen met werken, vallen je inkomsten of een gedeelte daarvan weg. Met een uitkering uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je verder leven zonder grote financiële zorgen.

 

Maar hoe hoog moet zo’n uitkering dan zijn? Betaal je niet voor overbodige extra’s? Your Financials ondersteunt je bij het in kaart brengen van je financiële positie bij arbeidsongeschiktheid en adviseert over de juiste uitgangspunten van het stappenplan.

 • Begrijpelijke uitleg over de gevolgen van arbeidsongeschikt en mogelijke oplossingen

 • Objectieve analyse van uw huidige en toekomstige financiële positie

 • Deskundig advies over de best passende oplossing in uw persoonlijke situatie

 • Indien van toepassing, ondersteuning bij het selecteren van de kenmerken van de best passende verzekering

Wij vertellen je graag meer over arbeidsongeschiktheid en financiële planning bij ondernemers.

 
 
 
 
 
ecl_logo2017_fc_groot.png

Kamer van Koophandel 73761931

©2019 Your Financials

AFM vergunning 12046233