Meer actueel

Expat Tax: krijgen werkgevers rekening Rutte III?

Laren
Expat Tax: krijgen werkgevers rekening Rutte III?

De zogenaamde 30% regeling is een tijdelijke tegemoetkoming aan bepaalde groepen werknemers voor kosten die buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking worden gemaakt. Onder de regeling blijft momenteel voor de duur van maximaal 8 jaar 30% van het loon buiten heffing van inkomstenbelasting. De regeling heeft in loop der jaren veel kritiek gekregen (een hoog salaris betekent een relatief hoger voordeel) en is al enkele keren versoberd. Het blijft echter een krachtig instrument om wetenschappelijk en ander schaars talent te behouden als zij buiten Nederland kennis en kunde verwerven en toch in dienst blijven van een Nederlands bedrijf of instelling, of als zij van buiten Nederland dat talent hier komen ontwikkelen en toepassen.

De Staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat “… het kabinet in het pakket Belastingplan 2019 zal voorstellen de maximale looptijd van de 30%- regeling met ingang van 1 januari 2019 voor zowel nieuwe als bestaande gevallen met drie jaar te verkorten.” Alhoewel het Belastingplan 2019 nog niet is vastgesteld is de verwachting gezien de voorgeschiedenis van het debat en de al meerdere keren verschraalde regeling dat het voorstel zal worden aangenomen.

Het is daarom zaak in beweging te komen, of daar in elk geval voorbereidingen voor te treffen. Voor nieuwe beschikkingen is de zaak helder; de looptijd is beperkt tot 5 jaar. Het artikel in NRC Handelsblad van 31 mei 20183 maakt duidelijk dat ruim 56.000 belastingbetalers (het aantal door de wijziging geraakte personen is veel groter, minstens 95.000 en bijvoorbeeld Hilversum heeft minder inwoners) vaak substantieel inkomensverlies te lijden zullen krijgen. Afhankelijk van degene die feitelijk de regeling gebruikt (zie hierna) moet de communicatie naar de werknemer worden bepaald. Voor hen waarvan de beschikking eindigt in 2019 is acuut actie nodig.

Wie wordt geraakt?

Waar Nederland eerst een streepje voor had op andere landen om talent hier aan te wenden is dat nu dubbel geraakt want een periode van 8 jaar stelt de internationaal actieve overwegend jonge gezinnen in staat hun kind op één plek volledig een basisschool of voortgezet onderwijs te volgen en het is gewoon antireclame als een overheid door haar afgegeven beschikkingen ten dele waardeloos verklaart. Dus misschien zoekt waardevol talent de eerstvolgende keer een land onder geloofwaardig bestuur uit.

Klik hier voor het gehele artikel van Mario van Teijlingen (Mavataservices) en Jan N. van der Wel (Your Financials)

Meer weten?

Neem contact met ons op om u te informeren:

Mario van Teijlingen                                Jan N. van der Wel
E mvanteijlingen@mavateservices.com        E jvanderwel@yourfinancials.nl
M 06 29 55 06 91                                      M 06 10 21 08 75