Meer actueel

Uitkering en pensioeninkomsten gaan niet goed samen

Laren Pensioen
Uitkering en pensioeninkomsten gaan niet goed samen

Dit blog gaat over mensen die op gevorderde leeftijd hun baan hebben verloren en die bij hun vroegere werkgever een pensioen hebben opgebouwd, bijvoorbeeld een pensioen vanaf 65 jaar. Na ontslagdatum zijn zij in de WW beland, die mogelijk daarna nog is overgegaan in de IOW of IOAW. Verdiensten uit werk is hun niet meer gegeven en feitelijk gaan zij van een uitkeringssituatie over naar pensioen en AOW.

In beginsel kunnen de uitkeringen vanuit de WW, IOW en IOAW doorlopen tot aan het moment dat de AOW-leeftijd is bereikt. Maar deze uitkeringswijzen hebben gemeen dat de uitkering wordt verrekend met eventuele pensioeninkomsten.
Dus wanneer iemand een AOW-leeftijd heeft van 67 jaar en het pensioen start op 65 jaar, dan kan die persoon 2 jaar uitkering missen door bedoelde verrekening.

In zo’n geval zou je zeggen, ik stel mijn pensioen met 2 jaar uit, dan geniet ik nog 2 jaar uitkering en mijn levenslange pensioen vanaf 67 jaar wordt door het uitstel ook nog eens ca. 10% hoger.  Dat zou een voordeel opleveren, vooral bij die mensen die wat financiële reserves hebben en daardoor de lagere uitkeringsinkomsten in vergelijking met de eventuele pensioeninkomsten gedurende 2 jaar kunnen overbruggen.

Tot en met het jaar 2016 kon dat echter niet, omdat wettelijk was vastgelegd, dat men bij uitstel van pensioen moest kunnen aantonen dat men (nieuw) werk had (doorwerkvereiste).

Op 7 maart 2017 is uiteindelijk de Eerste  Kamer echter akkoord gegaan met het laten vervallen van bovengenoemde doorwerkvereiste (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen).

Voor een aantal mensen met een gevorderde leeftijd, in combinatie met een aan werkloosheid gerelateerde uitkering en opgebouwd pensioen, biedt dit nieuwe mogelijkheden om hun financiële situatie te optimaliseren. Het is wel zo dat het van toepassing zijnde pensioenreglement de mogelijkheid van pensioenuitstel zonder doorwerkvereiste moet faciliteren.

Inmiddels heeft ook het UWV erkend, dat uitstel van pensioen tijdens de WW-periode mogelijk is, zodat de WW-uitkeringen in beginsel niet verloren hoeven te gaan.

---

Dit artikel is geschreven door Jan van der Wel MFP FFP, gecertificeerd financieel planner van Your Financials Laren (jvanderwel@yourfinancials.nl, 035-8200226).