Meer actueel

Wie gaat er nog een toereikend pensioen opbouwen?

Laren Pensioen
Wie gaat er nog een toereikend pensioen opbouwen?

Met een toereikend pensioen wordt bedoeld 70% van het laatstverdiende inkomen. Als ik om mij heen kijk, dan zie ik maar heel weinig mensen die dat gaan halen. De oudere werkenden worden gemiddeld genomen ruimschoots voor de AOW-leeftijd vervangen door jongere medewerkers, waardoor de verdere pensioenopbouw van de oudere werkenden stopt.

Gevolg .... minder pensioen. De jongere werkenden moeten het gemiddeld doen met geen pensioenregeling, of met een versoberde pensioenregeling met minder pensioenopbouw en bol van de risico’s, waardoor de beoogde pensioenkapitalen niet gehaald gaan worden, met minder pensioen tot gevolg. Kortom bij 70% pensioen van het laatstverdiende inkomen krijg ik een beeld van heel veel Nederlanders die het uiteindelijk met (veel) minder zullen moeten doen.

Volgens een recent onderzoek van vermogensbeheerder Black Rock bouwt ruim de helft van de Nederlanders geen pensioen op. Die groep moet er dan maar op hopen dat de AOW op latere leeftijd nog bestaat , of in harde Euro’s nog vergelijkbaar is met de omvang van nu. ls we de groep ZZP-ers eruit lichten, dan is het volgens een onderzoek van Aegon nog slechter gesteld. Daaruit blijkt, dat slechts 8% daadwerkelijk iets voor zijn of haar pensioen heeft vastgelegd. Een derde van de respondenten zegt zelf voor de toekomstige pensioenjaren te sparen, maar drie kwart van de  respondenten verwacht  nooit, of pas vanaf 65 jaar daadwerkelijk aan pensioenmiddelen te gaan denken. Als ik dit zo lees, dan verwacht ik dat in de toekomst het aantal ouderen slapend in een kartonnen doos op straat sterk gaat toenemen.

Gelukkig zijn er in dit verband ook nog wel positieve krachten die een positieve invloed hebben op onze financiële toekomst. Te denken valt o.a. aan de verplichte aflossing in 30 jaar van nieuwe hypotheken, zodat huizenbezitters op oudere leeftijd bevrijd raken van woonlasten. Maar al met al ben ik er niet gerust op. Ik begrijp best dat het in de afgelopen crisisjaren voor velen pompen of verzuipen was, waardoor minder aan de dag van morgen kon worden gedacht. Met de herstellende economie zou het voor velen zo langzamerhand een goede zaak zijn om geld apart te zetten voor de pensioenjaren. Ik ben van mening, dat “wie dan leeft die dan zorgt” geen optie meer is. Actie geboden!

Maak een plan, leef ernaar en ontloop armoe in de toekomst. Elke Euro kan je maar een keer uitgeven.

--------

Dit artikel ik geschreven door Jan van der Wel, gecertificeerd financieel planner van Your Financials Laren